Privacybeleid

PRIVACYBELEID FUNNYPETS

FunnyPets is een webshop in dierenbenodigdheden, gevestigd aan de Groenendijk 4 te 4926RG Lage Zwaluwe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
FunnyPets
Groenendijk 4
4926RG Lage Zwaluwe
Telefoon: 0651-168791
E-mail: info@funnypets.nl
Website: www.funnypets.nl

FunnyPets verwerkt uw persoonsgegevens in haar (financiële) administratie. Dit is noodzakelijk omdat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor – en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
FunnyPets verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen bij u af te kunnen leveren

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn wettelijk verplicht gegevens van facturen gedurende 7 jaar te bewaren.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen
Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde en vergrendelde server.

Delen van persoonsgegevens met derden
FunnyPets deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FunnyPets en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@funnypets.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw foto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort- en/of identiteitskaartnummer en BurgerServiceNummer (BSN) zwart, dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
FunnyPets neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@funnypets.nl.
FunnyPets heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware, zoals een virisscanner en firewall
• TLS (voorheen SSL): Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk.

In kaart brengen websitebezoek
FunnyPets analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren.
FunnyPets gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Data-lek
Bij een eventuele data-lek zal u en de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld. Indien blijkt dat er gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending van de rechten van betrokkenen, dan zal de Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld (artikel 33.1 van het AVG). In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal FunnyPets daarvan een registratie bijhouden.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van u vragen en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@funnypets.nl.

Lage Zwaluwe, 17 mei 2018